logo 2

ناشنوایی گربه ها

کلینیک دامپزشکی : ناشنوایی گربه ها و گربه های سفید :ژن ناشنوایی نزذیک ژن گربه های سفید رنگ و ژن گربه های چشم آبی است. در صورتی که گربه ژن سفید رنگ بودن را داشته باشد احتمال اینکه ژن ناشنوایی را نیز دارا باشد خواهد بود. با اینحال برای اینکه گربه بطور مادرزایی ناشنوا متولد شود، بیش از ژن سفید رنگ بودن را نیاز دارد. بدین معنا که همه گربه های سفید ناشنوا نمی باشند ، اما بیشتر گربه های ناشنوا سفید هستند.
گربه های سفید ممکن است دارای چشم زرد و یا آبی باشند گاهی نیز امکان دارد که هر چشم یک رنگ داشته باشد ( یک چشم آبی و چشم دیگر عسلی رنگ ). گربه سفید با هرگونه ترکیبی از این رنگ ها ممکن است به ناشنوایی مبتلا باشد. (ناشنوایی بیشتر در گربه های چشم آبی مشاهده می گردد).
بعضی از گربه ها با ژن ناشنوایی ممکن است یطور کامل ناشنوا نباشند. گاهی تنها یک گوش ناشنوا است و گوش دیگر دارای شنوایی نرمال می باشد.
گربه ای که یک چشم زرد و یک چشم آبی دارد ممکن است در سمتی که رنگ چشم زرد است شنوایی سالم داشته باشد، اما در گوشی که رنگ چشم آبی است مشکل ناشنوایی داشته باشد. گربه های ناشنوا مادرزاد نباید بارور گردند و بچه ای به دنیا آورند . باروری گربه های ناشنوا بطور عمده و زیادی احتمال ناشنوا بودن بچه گربه ها را افزایش خواهد داد.
همانطور که متوجه شده اید گربه‌ ها می‌ توانند طى مراحل بلوغ، و حتى هنگام تولد ناشنوا گردند (ناشنوایی گربه ها ممکن است مادرزادی باشد). ناشنوایی گربه ها به صورت مادرزادى مى‌ تواند اینگونه باشد که گربه با ساختمان گوش طبیعى متولد گردد، اما پس از گذشت چند روز، ساختار داخلى گوش دچار تغییر شود.
معمولا گربه های سفید حتی با چشمان آبی ناشنوا نیستند و بسیاری دارای شنوایی نرمال یا حداقل شنوایی در یک گوش می باشند. در کل گربه سفید با چشمان آبی احتمال ناشنوایی بیشتری تا گربه های مختلف در سایر رنگ ها دارند.

ناشنوایی گربه ها

View all
سگ
عمومی
گربه

44279350 - 44269545 - 021

نشانی : بلوار مرزداران (غرب) - خیابان 35 متری لاله - کوچه لاله نهم - انتهای کوچه سمت راست -بن بست ستایش

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای کلینیک دامپزشکی مرزداران محفوظ می باشد  طراحی و توسعه : وب سایت لند پلاس